Der bliver smidt op mod 1,5 millioner skod i Danmark. Hver dag! 
Det betyder, at dårlige vaner og rygning udendørs resulterer i, at at en stor del af disse havneri bymiljøet og i naturen.
Det gør cigaretskod til den mest udbredte form for henkastet affald og en væsentlig miljørisiko. 
Der bliver rent faktisk smidt flere cigaretskod i naturen end noget andet affald.

Forureningen

Skod er ikke bare grimme at se på. Efter fem – ti år nedbrydes de til mikroplast, der udgør en risiko for vandkvaliteten, havmiljøet og i sidste ende vores fødevarer. De indeholder ligeledes giftige tungmetaller som bly og cadmium samt tjærestoffer og nikotin.

Forundring

Ved at synliggøre konsekvenserne af skodsmideri, skabes forundring over at folk bare smider deres cigaretskod. Tallene taler for sig selv og alle burde spørge sig selv, om det er i orden, at der forurenes på den måde i naturen.

Forandring

Vores frivillige er aktiveret i et konkret projekt og derfor skaber vi en forandring, der er synligt i miljøet. Der kommer debat, fakta og et fokus på problemet der kan ændre opfattelsen af, at det er mere ok at smide cigaretskodder end alt andet affald. Vi samler ind hele året.

Forankring

Ved at udrulle initiativet løbende, vil indsatsen blive holdt vedlige og udvikle sig over flere år, så der kan skabes en blivende holdningsændring. Det kan kun opnås med en vedholdende indsats og et kontinuerligt fokus på udfordringen.

 
 

Vores mission er at befri og bymiljøer og naturen for cigaretskod, nikotinposer og andet henkastet affald.