Holdning kommer med handling

Og holdningen kommer med handling. Derfor aktiverer vi danskere til at samle skod på en sjov måde, der skaber forståelse for problemet og motiverer rygere til at bruge askebægre i stedet for naturen.
Dette supplerer vi med oplysning og ”nudging” af rygere og ikke-rygere, så ingen længere trækker på skuldrene af smidte skod. Fokus er derfor på opsamling, information og formidling af opsamlingsresultater til relevante organisationer, medier og sociale platforme.

Vi vil cigaretskoddene til livs ved at samle dem op – ikke ved at udskamme rygereHar man selv samlet skod, er sandsynligheden for, at man ikke smider dem større. Har man selv samlet skod, er lysten til at fortælle andre om konsekvenserne større. Har man selv samlet skod, trækker man ikke længere på skuldrene af skodsmideri.

Er man ryger vil oplysning have en præventiv virkning, da de færreste faktisk kender til de nævnte konsekvenser af skodsmideri. Det er derfor vi har etableret Skodfri.dk – en en folkelig aktivitet, der oplyser og opfordrer til at hjælpe med skodopsamling og gøre ”udsatte steder” pænere. For affald avler affald og vi er mere tilbøjelig til at smide skrald, når der allerede ligger noget, så er det lidt ”lige
meget”.

Vi vil skabe holdning gennem handling – ikke omvendt.

Borgerinddragelse og samskabelse er naturligvis nøglen til succes, men lige så vigtigt involverer vi lokale forretninger, pressen og andre interessenter.  Engagerede ildsjæle skaber helt andre resultater end årlige indsamlinger og fokusdage.

Det her er en opgave vi kun kan løse sammen

  • Vi skaber forståelse for omfang og konsekvenser af skodsmideri.
  • Vi afskaffer ”trækken-på-skuldrene-holdningen” til skodsmideri.
  • Vi får samlet alle de skod op, som vi kan, da det virker præventivt.


Vi skal ikke trække på skuldre af skodsmideri – vi skal rydde op og afskaffe det