Hvem er Skodfri.dk?

Indsatsen er forankret i foreningen skodfri.dk, der blev stiftet i foråret 2021. Den består af aktive, så der både kommer ejerskab og indflydelse til dem, som rent faktisk gør en indsats. Bestyrelsen er på fem medlemmer, som du kan læse lidt mere om her: 

Carsten Møller
Bestyrelsesformand

Henrik Christensen
Direktør, Brandstifter

Lars Hajslund
Direktør CLICK Institute

Lærer og autoriseret konservator. 

Carsten har bl.a. udviklet og opbygget Ferskvandscentret i Silkeborg, et Science Center i Ukraine og været direktør for en række danske og internationale virksomheder.

Seneste ansættelse var International Director i Clean Cluster.

Indehaver og Chief Branding Officer.

Henrik har siden 1986 været medejerog/eller direktør for en række jyske reklamebureauer og siden 2006 ejer af Brandstifter AS.

Henrik har en uddannelse som tekstforfatter.

E-MBA.

Lars har betydelig international erfaring i ledelse og opbygning af NGO’er. Lars har bla. været international præsident for JCI.

Han har lang erfaring i samarbejde med FN og internationale organisationer g derfor bidrager Lars med det internationale netværk

Bo Steen-Andersen
CEO, Digital Quality Solutions

(Cand. merc. MOT)

Bo har efter sin McKinsey tid haft egen virksomhed og været konsulent for virksomheder som Carlsberg, Novo, Novozymes og Ørsted.

Virksomheden specialiserer sig i App og digitale løsninger.

Birgitte Vagnholm
Havmiljøvogterkampagnen

Ansat og uddannet i søværnet siden 1979.

Fra 2006 ansvarlig fra søværnet til at iværksætte og udvikle søværnets Havmiljøvogterkampagne.

En succesfuld kampagne som i øjeblikket tæller mere end 29.000 frivillige Havmiljøvogtere, som interesserer sig for og har en holdning til havmiljøet, rene strande og kyster.

Henrik Weiglin
Sekretariatschef

Henrik har det daglige ansvar for drift og udvikling af Skodfri.dk

Henrik har erfaring fra organisationsudvikling, frivillige foreninger, projektledelse og fundraising. Henrik leder skodfri.dk-projektet ind i den næste fase med udvikling af organisation, den teknologiske platform og fundraising-arbejdet i relation til fonde, kommuner, regioner, styrelser og lignende.

Bestyrelsen har stor erfaring med lignende indsatser

Med baggrund i resultatet af Havmiljøvogterkampagnen, der har rekrutteret 29.000 personer til at samle havfald på vores strande er vi sikre på, at der er mindst lige så mange der ønsker at befri naturen og vores byer for cigaretskod. 

Havmiljøvogterne er hverdagens helte. De har samlet affald siden 2006 og indberetter i en app, der giver data om hvor havfaldet driver ind, hvor store mængder og typer, det er, og så fortæller de hinanden, hvor store stykker ”havfald” kan hentes, hvis ikke de selv kan bære det. De sammenligner deres egne resultater med vennernes og deler gerne deres oplevelser, underlige ”fund” og fællesskaber med hinanden.

Hverdagens helte gør en indsats, der nytter.

 

Har du også lyst til at slå et slag for en skodsag, har du spørgsmål eller vil du blot vide mere, så tøv endelig ikke med at kontakte os. 

Tlf.: 25 56 20 45

Mail: hw@skodfri.dk