Der bliver smidt et par millioner skod i Danmark. Hver dag! Det betyder, at dårlige vaner og rygning udendørs resulterer i, at at en stor del af disse havner i bymiljøet og i naturen. Det gør cigaretskod til den mest udbredte form for henkastet affald og en væsentlig miljørisiko.


Der bliver smidt flere cigaretskod i naturen end noget andet affald.

Skod er ikke bare grimme at se på. Efter fem – ti år nedbrydes de til mikroplast, der udgør en risiko for vandkvaliteten, havmiljøet og i sidste ende vores fødevarer. De indeholder ligeledes giftige tungmetaller som bly og cadmium samt tjærestoffer og nikotin.


Cigaretskod skader miljøet
- så enkelt er det!